بکندباز

تابع ‎json_encode()‎ در PHP

مثال

انکد کردن یک آرایه ی انجمنی به یک شیء JSON :

<?php
$age = array("Peter"=>35, "Ben"=>37, "Joe"=>43);

echo json_encode($age);
?>

توضیحات

تابع ‎json_encode()‎ برای انکد کردن یک مقدار به فرمت  JSON استفاده می شود.

سینتکس

json_encode(value, options, depth)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
value اجباری. مقداری که باید انکد شود
options اختیاری. مشخص کردن یک بیت ماسک (JSON_FORCE_OBJECT, JSON_HEX_QUOT,
JSON_HEX_TAG, JSON_HEX_AMP, JSON_HEX_APOS, JSON_INVALID_UTF8_IGNORE,
JSON_INVALID_UTF8_SUBSTITUTE, JSON_NUMERIC_CHECK,
JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR, JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION,
JSON_PRETTY_PRINT, JSON_UNESCAPED_LINE_TERMINATORS, JSON_UNESCAPED_SLASHES,
JSON_UNESCAPED_UNICODE, JSON_THROW_ON_ERROR)
depth اختیاری. ماکزیمم عمق آرایه

مثال

انکد کردن یک آرایه ی ایندکسی به آرایه ی JSON:

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");

echo json_encode($cars);
?>

تست آنلاین تابع ‎json_encode()‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ