بکندباز

متد ‎isnan()‎‎ در پایتون

مثال

بررسی اینکه آیا مقدار ورودی NaN است یا نه:

# Import math Library
import math 

# Check whether some values are NaN  or not
print (math.isnan (56))
print  (math.isnan (-45.34))
print (math.isnan (+45.34))
print (math.isnan  (math.inf))
print (math.isnan (float("nan")))
print (math.isnan  (float("inf")))
print (math.isnan (float("-inf")))
print (math.isnan  (math.nan))

توضیحات

متد math.‎isnan()‎ بررسی می کند که آیا مقدار ورودی NaN (غیر عددی) است یا نه. اگر NaN بود True و در غیر اینصورت False برمیگرداند.

سینتکس

math.isnan(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. مقدار ورودی

جزئیات فنی

مقدار برگشتی: داده ی  bool
ورژن پایتون: 3.5

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*