بکندباز

تابع ()explode در PHP

مثال : تقسیم یک رشته و تبدیل آن به آرایه

<?php
$str = "Hello world. It's a beautiful day.";
print_r (explode(" ",$str));
?>

توضیحات:

تابع ()explode یک متن را به تکه کوچکتر تر به شکل یک آرایه تبدیل می کند.
نکته: کاراکتر جداکننده نمی تواند خالی باشد.

دستور تابع

explode(separator,string,limit)

تست آنلاین تابع ()explode

نتیجه:

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ