بکندباز

تابع ‎ftp_alloc()‎‎ در PHP

مثال

تخصیص دادن فضا برای یک فایل و آپلود آن از طریق  FTP:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

$file = "/test/myfile";

// allocate space
if (ftp_alloc($ftp_conn, filesize($file), $result))
  {
  echo "Space allocated on server. Sending $file.";
  ftp_put($ftp_conn, "/files/myfile", $file, FTP_BINARY);
  }
else
  {
  echo "Error! Server said: $result";
  }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_alloc()‎‎ فضایی را به یک فایل اختصاص می دهد تا با FTP آپلود شود.

Note: خیلی از سرور های FTP این دستور را پشتیبانی نمی کنند!

سینتکس

ftp_alloc(ftp_conn, filesize, result);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
ftp_conn اجباری. اتصال FTP
filesize اجباری. مقدار فضای اختصاص داده به بایت
result اختیاری. متغیری که خروجی پاسخ سرور در آن ذخیره شود
 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*