بکندباز

تابع ‎acos()‎‎ در PHP

مثال

چاپ آرک کسینوس اعداد مختلف:

<?php
echo(acos(0.64) . "<br>");
echo(acos(-0.4) . "<br>");
echo(acos(0) . "<br>");
echo(acos(-1) . "<br>");
echo(acos(1) . "<br>");
echo(acos(2));
?>

توضیحات

تابع ‎acos()‎‎ آرک کسینوس یک عدد را برمیگرداند.

نکته: ‎acos(-1)‎ مقدار عدد Pi را برمیگرداند.

سینتکس

acos(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. عددی بین 1 و 1-
 

 


تست آنلاین تابع ‎acos()‎‎

نتیجه:

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*