بکندباز

تابع ‎tanh()‎‎ در PHP

مثال

چاپ تانژانت هایپربولیک اعداد مختلف:

<?php
echo(tanh(M_PI_4) . "<br>");
echo(tanh(0.50) . "<br>");
echo(tanh(-0.50) . "<br>");
echo(tanh(5) . "<br>");
echo(tanh(10) . "<br>");
echo(tanh(-5) . "<br>");
echo(tanh(-10));
?>

توضیحات

تابع ‎tanh()‎‎ تانژانت هایپربولیک یک عدد را برمیگرداند که برابر است با ‎sinh(x)/cosh(x)‎.

سینتکس

tanh(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. یک عدد

تست آنلاین تابع ‎tanh()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*