بکندباز

تابع ‎ftp_mlsd()‎‎ در PHP

مثال

برگرداندن لیست فایل ها از پوشه ی images:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

$dir = "/images";
$dirlist = ftp_mlsd($ftp_conn, $dir);

// output directory list
echo($dirlist);

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_mlsd()‎‎ لیستی از فایل هایی که در یک پوشه ی مشخص وجود دارد را در خروجی برمی گرداند.

سینتکس

ftp_mlsd(ftp_conn, dir);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
ftp_conn اجباری. اتصال FTP
dir اجباری. نام پوشه. برای مشخص کردن پوشه ی کنونی از علامت “.” استفاده کنید

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*