بکندباز

تابع ‎atan()‎‎ در PHP

مثال

چاپ آرک تانژانت اعداد مختلف با تابع ‎atan()‎‎ :

<?php
echo(atan(0.50) . "<br>");
echo(atan(-0.50) . "<br>");
echo(atan(5) . "<br>");
echo(atan(-5) . "<br>");
echo(atan(100) . "<br>");
echo(atan(-100));
?>

توضیحات

تابع ‎atan()‎‎ آرک تانژانت پارامتر arg را به عنوان عددی بین -Pi/2 و Pi/2 رادیان، در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

atan(arg);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
arg اجباری.

تست آنلاین تابع ‎atan()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*