بکندباز

تابع ()array_column در PHP

مثال : ستون last_name را از آرایه ورودی استخراج کن:

<?php
// An array that represents a possible record set returned from a database
$a = array(
 array(
  'id' => 5698,
  'first_name' => 'Peter',
  'last_name' => 'Griffin',
 ),
 array(
  'id' => 4767,
  'first_name' => 'Ben',
  'last_name' => 'Smith',
 ),
 array(
  'id' => 3809,
  'first_name' => 'Joe',
  'last_name' => 'Doe',
 )
);

$last_names = array_column($a, 'last_name');
print_r($last_names);
?>

توضیحات

تابع ()array_column مقادیر یک ستون تکی را از آرایه ورودی برمیگرداند.

دستور تابع

array_column(array, column_key, index_key)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

  علی پاسخ

  سلام ممنون از آموزش
  یک سوال داشتم. فرض کنید ما دارای سه حلقه در تایع هستیم که جداول هر کدام از آنها در پایگاه داده فرق می کند. و خروجی را با قطعه کد زیر تلفیق می کنیم:

  <?php
  
  $output = array_map(null, $output1, $output2, $output3);
  foreach ($output as $lines) {
    $lines = array_filter($lines);
    foreach ($lines as $line) {
      echo $line;
    }
  }
  

  تا اینجا مشکلی نیست و خروجی بخوبی نمایش داده میشود. اما همه موارد طبق ترتیب حلقه هایی که در تابع قرار گرفته نمایش داده می شود و مشکل اینجاست که اگر در جدول حلقه دوم رکورد جدیدی ثبت شود به ابتدای نمایش نمی آید.
  حالا این امکان وجود دارد که با تابع array_column همه این حلقه ها را با توجه به ستون تاریخ که در جداول نام های متفاوت دارند لیست کرد؟

   ‏زهره احمدی پاسخ

   s

پشتیبانی واتس اپ