بکندباز

تابع ()array_search در PHP

مثال : به دنبال کلمه red در آرایه بگرد و کلید آن را برگردان.

<?php
$a=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue");
echo array_search("red",$a);
?>

توضیحات

تابع ()array_search به دنبال یک مقدار در آرایه می گردد و در صورت وجود، کلید مربوط به آن را برمیگرداند.

دستور تابع

array_search(value, array, strict)

تست آنلاین تابع ()array_search

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*