بکندباز

تابع ()array_diff_assoc در PHP

مثال : مقادیر و کلید های دو آرایه را با هم مقایسه کن و اختلاف را در خروجی نمایش بده:

<?php
$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"yellow");
$a2=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue");

$result=array_diff_assoc($a1,$a2);
print_r($result);
?>

توضیحات

تابع ()array_diff_assoc مقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند.

این تابع مقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و یک آرایه را در خروجی برمیگرداند که شامل آیتم هایی از آرایه اول است که در آرایه های دوم و سوم و … وجود ندارند.

دستور تابع

array_diff_assoc(array1,array2,array3...)

تست آنلاین تابع ()array_diff_assoc

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*