بکندباز

تابع ()substr در PHP

مثال : کلمه world را از درون متن برمیگرداند.

<?php
echo substr("Hello world",6);
?>

توضیحات

تابع ()substr بخشی از یک متن را در خروجی برمیگرداند.

دستور تابع

substr(string,start,length)

تست آنلاین تابع ()substr

نتیجه:

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*