بکندباز

تابع ()substr در PHP

مثال : کلمه world را از درون متن برمیگرداند.

<?php
echo substr("Hello world",6);
?>

توضیحات

تابع ()substr بخشی از یک متن را در خروجی برمیگرداند.

دستور تابع

substr(string,start,length)

تست آنلاین تابع ()substr

نتیجه:

کد هایی که این تابع درون آنها استفاده شده است:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0