بکندباز

تابع ()ltrim در PHP

مثال : حذف یک رشته از ابتدای متن:

<?php
$str = "Hello World!";
echo $str . "<br>";
echo ltrim($str,"Hello");
?>

توضیحات

تابع ()ltrim فضاهای خالی یا کارکتر های مشخص شده را از ابتدای متن حذف می کند

توابع مرتبط:

 • rtrim() – فضاهای خالی یا کارکتر های مشخص شده را از انتهای متن حذف می کند
 • trim() – فضاهای خالی یا کارکتر های مشخص شده را از ابتدا و انتهای متن حذف می کند

دستور تابع

ltrim(string,charlist)

تست آنلاین تابع ()ltrim

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0