بکندباز

تابع ()ltrim در PHP

مثال : حذف یک رشته از ابتدای متن:

<?php
$str = "Hello World!";
echo $str . "<br>";
echo ltrim($str,"Hello");
?>

توضیحات

تابع ()ltrim فضاهای خالی یا کارکتر های مشخص شده را از ابتدای متن حذف می کند

توابع مرتبط:

  • rtrim() – فضاهای خالی یا کارکتر های مشخص شده را از انتهای متن حذف می کند
  • trim() – فضاهای خالی یا کارکتر های مشخص شده را از ابتدا و انتهای متن حذف می کند

دستور تابع

ltrim(string,charlist)

تست آنلاین تابع ()ltrim

نتیجه:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question