بکندباز

تابع ‎rename()‎ در PHP

مثال

تغییر نام یک پوشه و یک فایل:

<?php
rename("images","pictures");
rename("/test/file1.txt","/home/docs/my_file.txt");
?>

توضیحات

تابع ‎rename()‎ نام یک فایل یا یک آدرس پوشه را تغییر می دهد.

سینتکس

rename(old, new, context)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
oldاجباری. فایل یا پوشه
newاجباری. نام جدید برای فایل یا پوشه
contextاختیاری.
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0