بکندباز

تابع ‎get_defined_vars()‎‎ در PHP

مثال

چاپ همه ی متغیر های تعریف شده به عنوان یک آرایه:

<?php
$a = array("red", "green", "blue");

$arr = ‎get_defined_vars()‎‎;

print_r($arr["a"]);
?>

توضیحات

تابع ‎get_defined_vars()‎‎ همه ی متغیر های تعریف شده را به عنوان یک آرایه برمیگرداند.

سینتکس

‎get_defined_vars()‎‎;

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*