بکندباز

متد ‎pow()‎ در پایتون

مثال

محاسبه 9 به توان 3:

# Import math Library
import math 

#Return the value of 9 raised  to the power of 3
print(math.pow(9, 3))

توضیحات

متد math.‎pow()‎ مقدار x به توان y را محاسبه می کند

اگر x منفی باشد و y عدد صحیح نباشد، ارور ValueError برگردانده می شود.

این متد هر دو پارامتر ورودی را به عدد اعشاری تبدیل می کند.

نکته: math.pow(1.0,x) یا math.pow(x,0.0)، همیشه عدد 1.0 را در خروجی برمیگردانند.

سینتکس

math.pow(x, y)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. مبنای توان
y اجباری. توان

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی: مقداری از نوع float

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question