بکندباز

تابع ‎pow()‎‎ در PHP

مثال

به دست آوردن توان اعداد با تابع ‎pow()‎:

<?php
echo(pow(2,4) . "<br>");
echo(pow(-2,4) . "<br>");
echo(pow(-2,-4) . "<br>");
echo(pow(-2,-3.2));
?>

توضیحات

تابع ‎pow()‎ مقدار x به توان y را برمیگرداند.

سینتکس

pow(x,y);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. عدد پایه
y اجباری. توان

تست آنلاین تابع ‎pow()‎

نتیجه:

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*