بکندباز

تابع ()trim در PHP

مثال : حذف یک سری کاراکتر از دو طرف متن:

<?php
$str = "Hello World!";
echo $str . "<br>";
echo trim($str,"Hed!");
?>

توضیحات

تابع ()trim فضاهای خالی یا کارکتر های مشخص شده را از دو طرف متن حذف می کند

توابع مرتبط:

  • ltrim()‎ – فضاهای خالی یا کارکتر های مشخص شده را از ابتدای متن حذف می کند
  • trimr()‎ – فضاهای خالی یا کارکتر های مشخص شده را از انتهای متن حذف می کند

دستور تابع

trim(string,charlist)

تست آنلاین تابع ()trim

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*