بکندباز

تابع ‎scandir()‎‎ در PHP

مثال

لیست کردن فایل ها و پوشه های موجود در پوشه ی images:

<?php
$dir = "/images/";

// Sort in ascending order - this is default
$a = scandir($dir);

// Sort in descending order
$b = scandir($dir,1);

print_r($a);
print_r($b);
?>

خروجی:

Array
(
[0] => .
[1] => ..
[2] => cat.gif
[3] => dog.gif
[4] => horse.gif
[5] => myimages
)
Array
(
[0] => myimages
[1] => horse.gif
[2] => dog.gif
[3] => cat.gif
[4] => ..
[5] => .
)

 

توضیحات

تابع ‎scandir()‎‎ آرایه ای از فایل ها و پوشه های موجود در یک پوشه را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

scandir(directory, order, context)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
directory اجباری. آدرس پوشه
order اختیاری. ترتیب چاپ فایل و پوشه ها. به صورت پیش فرض به صورت حروف الفبا و صعودی است(0). برای مرتب سازی به صورت الفبا و نزولی مقدار آن باید SCANDIR_SORT_DESCENDING یا 1 باشد و برای داشتن خروجی بدون ترتیب  SCANDIR_SORT_NONE 
context اختیاری. 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*