بکندباز

متد ‎atanh()‎ در پایتون

مثال

محاسبه آرک تانژانت هایپربولیک اعداد:

#Import math Library
import math 

#print the hyperbolic  arctangent of different numbers 
print(math.atanh(0.59))
print(math.atanh(-0.12))

توضیحات

متد math.‎atanh()‎ تانژانت هایپربولیک معکوس یک عدد را محاسبه می کند.

نکته: عدد ورودی math.‎atanh()‎ باید بین 0.99- و 0.99 باشد.

سینتکس

math.atanh(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. عددی 0.99- و 0.99. اگر x عدد نباشد، ارور TypeError برگردانده می شود

جزئیات فنی

مقدار برگشتی: مقداری از نوع float که برابر با تانژانت هایپربولیک معکوس یک عدد است
ورژن پایتون: 2.6

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question