بکندباز

تابع ‎base_convert()‎‎ در PHP

مثال

تبدیل یک عدد هگزادسیمال به یک عدد اکتال:

<?php
$hex = "E196"; 
echo base_convert($hex,16,8); 
?>

توضیحات

تابع ‎base_convert()‎‎ یک عدد از یک مبنا را به عددی در مبنای دیگر تبدیل می کند.

سینتکس

base_convert(number,frombase,tobase);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. عددی که باید تبدیل شود
frombase اجباری. مبنای عدد پایه. باید بین 2 و 32 باشد. رقم های در مبناهای بیشتر از 10 با حروف الفبا a تا z نشان داده می شوند. a یعنی 10 و b یعنی 11 , … و z یعنی 35
tobase اجباری. مبنای مقصد. باید بین 2 و 32 باشد. رقم های در مبناهای بیشتر از 10 با حروف الفبا a تا z نشان داده می شوند. a یعنی 10 و b یعنی 11 , … و z یعنی 35

مثال

تبدیل یک عدد اکتال به یک عدد دسیمال:

<?php
$oct = "0031";
echo base_convert($oct,8,10);
?>

مثال

تبدیل یک عدد اکتال به یک عدد هگزادسیمال:

<?php
$oct = "364";
echo base_convert($oct,8,16);
?>

تست آنلاین تابع ‎base_convert()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*