بکندباز

تابع ‎is_null()‎‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا متغیر NULL است یا نه

<?php
$a = 0;
echo "a is " . is_null($a) . "<br>";

$b = null;
echo "b  is " . is_null($b) . "<br>";

$c = "null";
echo "c is " . is_null($c)  . "<br>";

$d = NULL;
echo "d is " . is_null($d) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎is_null()‎‎ چک می کند که آیا متغیر NULL است یا نه.

این تابع اگر متغیر NULL باشد true یا (1) برمیگرداند و در غیر اینصورت false یا هیچی.

سینتکس

is_null(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
variable اجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎is_null()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*