بکندباز

تابع ‎fstat()‎ در PHP

مثال

چاپ اطلاعات در مورد یک فایل باز شده:

<?php
$file = fopen("test.txt","r");
print_r(fstat($file));
fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎fstat()‎ اطلاعاتی در مورد یک فایل باز شده را در خروجی برمیگرداند.

نکته: این تابع مشابه تابع ‎stat()‎ است با این تفاوت که در این تابع فایل باید حتما باز شده باشد.

سینتکس

fstat(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. فایل باز شده
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0