بکندباز

تابع ‎filesize()‎‎ در PHP

مثال

چاپ سایز فایل “test.txt”:

<?php
echo filesize("test.txt");
?>

توضیحات

تابع ‎filesize()‎‎ سایز فایل ورودی را برمیگرداند.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

سینتکس

filesize(filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
filename اجباری. آدرس فایل
 
 

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*