بکندباز

تابع ‎filesize()‎ در PHP

مثال

چاپ سایز فایل “test.txt”:

<?php
echo filesize("test.txt");
?>

توضیحات

تابع ‎filesize()‎ سایز فایل ورودی را برمیگرداند.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

سینتکس

filesize(filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
filenameاجباری. آدرس فایل
 
 

کد هایی که این تابع درون آنها استفاده شده است:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0