بکندباز

تابع ‎unserialize()‎‎ در PHP

مثال

تبدیل متن سریال شده به داده ی واقعی:

<?php
$data = serialize(array("Red", "Green", "Blue"));
echo $data  . "<br>";

$test = unserialize($data);
var_dump($test);
?>

توضیحات

تابع ‎unserialize()‎ داده ای که قبلاً سریال شده است را به داده ی اصلی برمیگرداند.

سینتکس

unserialize(string, options);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
string اجباری. متن سریال شده
options اختیاری.

تست آنلاین تابع ‎unserialize()‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*