بکندباز

تابع ‎file_put_contents()‎ در PHP

مثال

نوشتن اطلاعات در یک فایل:

<?php
echo file_put_contents("test.txt","Hello World. Testing!");
?>

خروجی کد بالا:

21

توضیحات

تابع ‎file_put_contents()‎ اطلاعاتی را در یک فایل می نویسد.

این تابع هنگام دسترسی به یک فایل از قوانین زیر پیروی می کند:

 1. اگر FILE_USE_INCLUDE_PATH ست شده باشد، در آدرس به دنبال فایل filename می گردد
 2. اگر فایل وجود نداشته باشد آن را ایجاد می کند
 3. فایل را باز می کند
 4. اگر LOCK_EX ست شده باشد، فایل را قفل می کند
 5. اگر FILE_APPEND ست شده باشد، محتوای جدید را در انتهای فایل می نویسد، در غیر این صورت محتوای قبلی را پاک می کند
 6. اطلاعات را درون فایل می نویسد
 7. فایل را می بندد و هر قفلی را باز می کند

نکته: برای جلوگیری از پاک شدن محتوای قبلی از FILE_APPEND استفاده کنید.

سینتکس

file_put_contents(filename, data, mode, context)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
filenameاجباری. آدرس فایل
dataاجباری. محتوایی که باید در فایل نوشته شود
modeاختیاری. فایل چگونه باز/نوشته شود. مقادیر احتمالی:

 • FILE_USE_INCLUDE_PATH – جستجوی فایل در پوشه ی include
 • FILE_APPEND – اگر فایل از قبل محتوایی دارد، به جای حذف محتوای قبلی، محتوای جدید در ادامه ی آن محتوا نوشته شود
 • LOCK_EX – هنگام نوشتن در فایل، فایل قفل شود
contextاختیاری.
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0