بکندباز

تابع ()parse_str در PHP

مثال : تبدیل اطلاعات کوئری را به متغیر های مرتبط

<?php
parse_str("name=Peter&age=43");
echo $name."<br>";
echo $age;
?>
نتیجه:
Peter
43

توضیحات

تابع ()parse_str اطلاعات کوئری را به متغیر های مرتبط تبدیل می کند

نکته: اگر برای پارامتر دوم، آرایه ای مشخص نشده باشد، ورودی ها در متغیر های همنام با کوئری ها ذخیره می شوند.

نکته: تنظیمات magic_quotes_gpc در فایل php.ini می تواند روی خروجی این تابع تأثیر بگذارد. اگر این پارامتر فعال باشد، داده ها قبل از ورود به این تابع تحت تأثیر تابع ()addslashes قرار می گیرند.

دستور تابع

parse_str(string,array)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*