بکندباز

تابع ()str_getcsv در PHP

توضیحات

تابع ()str_getcsv متن های درون فیلدهای csv را می خواند و آرایه ای شامل فیلد های خوانده شده در خروجی برمیگرداند.

دستور تابع

str_getcsv(string,separator,enclosure,escape)


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*