بکندباز

تابع ‎lcg_value()‎ در PHP

مثال

چاپ یک عدد رندوم ساختگی، در محدوده ی صفر و 1:

<?php
echo ‎lcg_value()‎;
?>

توضیحات

تابع ‎lcg_value()‎ یک عدد رندوم ساختگی بین صفر و 1 تولید می کند.

سینتکس

‎lcg_value()‎;

تست آنلاین تابع ‎lcg_value()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0