بکندباز

متد ‎readlines()‎‎ در پایتون

مثال

به دست آوردن محتوای همه ی خط های فایل به صورت یک داده ی لیست، که هر عضو لیست یک خط از فایل است:

f = open("demofile.txt", "r")
x = f.‎readlines()‎

توضیحات

متد ‎readlines()‎ همه ی خط های فایل به صورت یک داده ی لیست در خروجی برمیگرداند، که هر عضو لیست یک خط از فایل است. پارامتر hint حداکثر بایتی که باید خوانده شود را مشخص می کند. اگر تعداد بایت ها از hint بیشتر شود، خط بعدی خوانده نمی شود.

سینتکس

file.readlines(hint)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
hint اختیاری.

مثال

اگر تعداد کل بایت های خوانده شده بیشتر از 33 شود، خط بعدی خوانده نمی شود.

f = open("demofile.txt", "r")
x = f.readline(33)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*