بکندباز

تابع ‎intdiv()‎ در PHP

مثال

انجام چند تقسیم بین اعداد صحیح:

<?php
echo intdiv(8, 4) . "<br>";
echo intdiv(5, 2) . "<br>";
echo intdiv(-5, -2);
?>

توضیحات

تابع ‎intdiv()‎ برای تقسیم اعداد صحیح استفاده می شود.

سینتکس

intdiv(dividend, divisor);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
dividendاجباری. مقسم
divisorاجباری. مقسوم علیه

تست آنلاین تابع ‎intdiv()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0