بکندباز

تابع ‎intdiv()‎‎ در PHP

مثال

انجام چند تقسیم بین اعداد صحیح:

<?php
echo  intdiv(8, 4) . "<br>";
echo intdiv(5, 2) . "<br>";
echo intdiv(-5, -2);
?>

توضیحات

تابع ‎intdiv()‎‎ برای تقسیم اعداد صحیح استفاده می شود.

سینتکس

intdiv(dividend, divisor);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
dividend اجباری. مقسم
divisor اجباری. مقسوم علیه

تست آنلاین تابع ‎intdiv()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*