بکندباز

تابع ‎filegroup()‎‎ در PHP

 

مثال

چاپ group ID فایل “test.txt”:

<?php
echo filegroup("test.txt");
?>

توضیحات

تابع ‎filegroup()‎ مقدار group ID فایل ورودی را برمی گرداند.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

سینتکس

filegroup(filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
filename اجباری. آدرس فایل
 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*