بکندباز

تابع ‎filegroup()‎ در PHP

 

مثال

چاپ group ID فایل “test.txt”:

<?php
echo filegroup("test.txt");
?>

توضیحات

تابع ‎filegroup()‎ مقدار group ID فایل ورودی را برمی گرداند.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

سینتکس

filegroup(filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
filenameاجباری. آدرس فایل
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0