بکندباز

تابع ‎ord()‎ در پایتون

مثال

به دست آوردن یونیکد معادل کاراکتر “h”:

x = ord("h")

توضیحات

تابع ‎‎ord()‎‎ کد معادل کاراکتر مشخص شده را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

ord(character)

تابع ‎chr()‎ برعکس عمل کرده، کد را در ورودی می گیرد و کاراکتر معادل آن را در خروجی برمیگرداند.

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0