بکندباز

تابع ‎chgrp()‎ در PHP

مثال

گروه کاربری فایل  “test.txt” را به “admin” تغییر می دهد:

<?php
chgrp("test.txt","admin")
?>

توضیحات

تابع ‎chgrp()‎ گروه کاربری فایل ورودی را تغییر می دهد.

سینتکس

chgrp(file, group)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. آدرس فایلی که می خواهیم گروه کاربری آن تغییر کند
groupاجباری. نام یا شماره ی گروه جدید

تست آنلاین تابع ‎chgrp()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0