بکندباز

تابع ‎chgrp()‎‎ در PHP

مثال

گروه کاربری فایل  “test.txt” را به “admin” تغییر می دهد:

<?php
chgrp("test.txt","admin")
?>

توضیحات

تابع ‎chgrp()‎‎ گروه کاربری فایل ورودی را تغییر می دهد.

سینتکس

chgrp(file, group)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. آدرس فایلی که می خواهیم گروه کاربری آن تغییر کند
group اجباری. نام یا شماره ی گروه جدید

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*