بکندباز

تابع ‎setattr()‎‎ در پایتون

مثال

تغییر مقدار ویژگی age از شیء person:

class Person:
  name = "John"
  age = 36
  country = "Norway"

print(Person.age)

setattr(Person, 'age', 40)
print(Person.age)

توضیحات

تابع ‎setattr()‎‎ مقداری برای یک ویژگی از یک کلاس تعیین می کند.

سینتکس

setattr(object, attribute, value)

توابع مرتبط

تابع ‎delattr()‎‎ ویژگیِ مشخص شده را از کلاس حذف می کند

تابع ‎hasattr()‎‎ چک می کند که آیا ویژگی مشخص شده در کلاس وجود دارد یا نه

تابع ‎getattr()‎‎ مقدار ویژگیِ مشخص شده را برمیگرداند

 

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*