بکندباز

تابع ‎hasattr()‎ در پایتون

مثال

بررسی اینکه آیا در کلاس “Person” ویژگی ای به نام “age” وجود دارد یا نه:

class Person:
  name = "John"
  age = 36
  country = "Norway"

x = hasattr(Person, 'age')
print(x)

توضیحات

تابع ‎hasattr()‎ اگر ویژگی مشخص شده در کلاس مشخص شده وجود داشته باشد، True و در غیر این صورت False بر می گرداند.

سینتکس

hasattr(object, attribute)

توابع مشابه

تابع ‎getattr()‎ مقدار ویژگیِ مشخص شده را برمیگرداند

تابع ‎delattr()‎ ویژگیِ مشخص شده را از کلاس حذف می کند

تابع ‎setattr()‎ برای ویژگی مشخص شده، یک مقدار ست می کند

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ