بکندباز

متد ‎intersection_update()‎ در پایتون

مثال

حذف آیتم هایی از x که در y وجود ندارند.

x =  {"apple", "banana", "cherry"}
y = {"google",  "microsoft", "apple"}

x.intersection_update(y) 

print(x)

توضیحات

متد ‎intersection_update()‎ آیتم هایی از ست که در ست های دیگر وجود نداشته باشد را از ست اصلی حذف می کند. این متد با متد intersection()‎‎ متفاوت است چرا که متد intersection()‎ یک ست جدید در خروجی برمیگرداند اما متد intersection_update()‎ خود ست را آپدیت می کند.

سینتکس

set.intersection_update(set1, set2 ... etc)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
set1 اجباری.
set2 اختیاری.

مثال

حذف آیتم هایی از ست x که در ست های y و z وجود ندارد و چاپ آیتم هایی که بین سه ست مشترک است.

x =  {"a", "b", "c"}
y = {"c",  "d", "e"}
z = {"f",  "g", "c"}

x.intersection_update(y, z)

print(x)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question