بکندباز

تابع ‎boolval()‎‎ در PHP

مثال

چاپ مقدار دودویی متغیر های مختلف:

<?php
echo "0: " .(boolval(0) ? 'true' : 'false') . "<br>";
echo "4: " .(boolval(42)  ? 'true' : 'false') . "<br>";
echo '"": ' .(boolval("") ? 'true' : 'false')  . "<br>";
echo '"Hello": ' .(boolval("Hello") ? 'true' : 'false') . "<br>";
echo '"0": ' .(boolval("0") ? 'true' : 'false') . "<br>";
echo "[3, 5]: "  .(boolval([3, 5]) ? 'true' : 'false') . "<br>";
echo "[]: " .(boolval([]) ?  'true' : 'false') . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎boolval()‎‎ مقدار دودویی یک متغیر را برمیگرداند.

سینتکس

boolval(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
variable اجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎boolval()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*