بکندباز

تابع ‎log()‎‎ در PHP

مثال

چاپ لگاریتم طبیعی اعداد مختلف:

<?php
echo(log(2.7183) . "<br>");
echo(log(2) . "<br>");
echo(log(1) . "<br>");
echo(log(0);
?>

توضیحات

تابع ‎log()‎ لگاریتم طبیعی یک عدد و یا لگاریتم طبیعی عدد  number بر مبنای base را برمیگرداند.

سینتکس

log(number,base);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. عددی که لگاریتم آن باید محاسبه شود
base اختیاری. مبنای لگاریتم. پیشفرض = ‘e’

تست آنلاین تابع ‎log()‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*