بکندباز

تابع ()end در PHP

مثال : آخرین مقدار آرایه را چاپ می کند.

<?php
$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland");

echo end($people);
?>

توضیحات

تابع ()end اشاره گر داخلی آرایه را به آخرین المان می برد و آن را چاپ می کند

هر آرایه یک اشاره گر دارد که در هر لحظه به آیتم کنونی اشاره می کند، که با اولین آیتم شروع می شود.

نکته: این تابع اشاره گر را در آرایه ها جابه جا نمی کند.

توابع مرتبط:

  • current()‎ – مقدار آیتم کنونی یک آرایه را برمیگرداند
  • next()‎ – اشاره گر داخلی آرایه را به المان بعدی می برد و آن را چاپ می کند
  • prev()‎ – اشاره گر داخلی آرایه را به المان قبلی می برد و آن را چاپ می کند
  • reset()‎ – اشاره گر داخلی آرایه را به اولین المان می برد و آن را چاپ می کند
  • each()‎ – کلید و مقدار کنونی را برمیگرداند و اشاره گر را جلو می برد

دستور تابع

end(array)

تست آنلاین تابع ()end

نتیجه:

 

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*