بکندباز

تابع ()end در PHP

مثال : آخرین مقدار آرایه را چاپ می کند.

<?php
$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland");

echo end($people);
?>

توضیحات

تابع ()end اشاره گر داخلی آرایه را به آخرین المان می برد و آن را چاپ می کند

هر آرایه یک اشاره گر دارد که در هر لحظه به آیتم کنونی اشاره می کند، که با اولین آیتم شروع می شود.

نکته: این تابع اشاره گر را در آرایه ها جابه جا نمی کند.

توابع مرتبط:

 • current() – مقدار آیتم کنونی یک آرایه را برمیگرداند
 • next() – اشاره گر داخلی آرایه را به المان بعدی می برد و آن را چاپ می کند
 • prev() – اشاره گر داخلی آرایه را به المان قبلی می برد و آن را چاپ می کند
 • reset() – اشاره گر داخلی آرایه را به اولین المان می برد و آن را چاپ می کند
 • each() – کلید و مقدار کنونی را برمیگرداند و اشاره گر را جلو می برد

دستور تابع

end(array)

تست آنلاین تابع ()end

نتیجه:

کد هایی که این تابع درون آنها استفاده شده است:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0