بکندباز

تابع ‎date_add()‎‎ در PHP

مثال

اضافه کردن 40 روز به تاریخ 15 مارچ 2013:

<?php
$date=date_create("2013-03-15");
date_add($date,date_interval_create_from_date_string("40 days"));
echo date_format($date,"Y-m-d");
?>

توضیحات

تابع ‎date_add()‎‎ چند روز، ماه، سال، ساعت، دقیقه و ثانیه به تاریخ اضافه می کند.

سینتکس

date_add(object, interval)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
object اجباری. یک شیء DateTime که با تابع ‎date_create()‎‎ ساخته شده است
interval اجباری. شیء DateInterval
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*