بکندباز

تابع ‎decbin()‎ در PHP

مثال

تبدیل دسیمال به باینری:

<?php
echo decbin("3") . "<br>";
echo decbin("1") . "<br>";
echo decbin("1587") . "<br>";
echo decbin("7");
?>

توضیحات

تابع ‎decbin()‎ یک عدد دسیمال را به باینری تبدیل می کند.

نکته: برای تبدیل باینری به دسیمال از تابع ‎bindec()‎ استفاده کنید.

سینتکس

decbin(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. عدد دسیمال
 

 


تست آنلاین تابع ‎decbin()‎

نتیجه:

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0