بکندباز

تابع ‎is_finite()‎‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا یک عدد غیر بینهایت است یا نه:

<?php
echo is_finite(2) . "<br>";
echo is_finite(log(0)) . "<br>";
echo is_finite(2000);
?>

توضیحات

تابع ‎is_finite()‎‎ چک می کند که آیا یک عدد غیر بینهایت است یا نه.

اگر عدد در محدوده ی اعداد اعشاری PHP باشد، غیر بینهایت حساب می شود.

سینتکس

is_finite(value);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
value اجباری. عدد

تست آنلاین تابع ‎is_finite()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*