بکندباز

تابع ‎cosh()‎ در PHP

مثال

چاپ کسینوس هایپربولیک اعداد مختلف:

<?php
echo(cosh(3) . "<br>");
echo(cosh(-3) . "<br>");
echo(cosh(0) . "<br>");
echo(cosh(M_PI) . "<br>");
echo(cosh(2*M_PI));
?>

توضیحات

تابع‎cosh()‎ کسینوس هایپربولیک یک عدد را برمیگرداند (معادل ‎(exp(number) + exp(-number)) / 2)‎.

سینتکس

cosh(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. یک عدد
 

 


تست آنلاین تابع ‎cosh()‎

نتیجه:

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0