بکندباز

لیست متد های مربوط به list ها در پایتون

لیست متد های مربوط به list ها در پایتون. با کلیک روی هر کدام می توانید وارد صفحه جزئیات آن شوید. در صفحه جزئیات، توضیحات بیشتر، مثال ها و ابزار تست آنلاین هر کدام از توابع قرار گرفته است.

تابع توضیحات
‎append()‎‎‎ یک آیتم را به انتهای لیست اضافه می کند.
‎clear()‎‎‎ تمام آیتم های درون لیست را پاک می کند.
‎copy()‎‎‎ یک لیست را کپی می کند.
‎count()‎‎‎ تعداد باری که یک آیتم مشخص در لیست آمده است را برمیگرداند.
‎extend()‎‎‎ آیتم های یک لیست یا هر آرایه ی دیگر را به انتهای لیست اصلی اضافه می کند.
‎index()‎‎‎ ایندکس اولین جایی که کلمه مشخص شده در لیست پیدا می شود را در خروجی برمیگرداند
‎insert()‎‎‎ یک آیتم را در ایندکس مشخص شده در لیست وارد می کند
‎pop()‎‎‎ یک آیتم از لیست را که ایندکس آن مشخص شده در خروجی برگردانده و همچنین آن را حذف می کند
‎remove()‎‎‎ اولین جایی که کلمه ی مشخص شده در لیست پیدا می شود را حذف می کند.
‎reverse()‎‎‎ ترتیب آیتم های درون لیست را برعکس می کند.
‎sort()‎‎‎ یک لیست را به صورت صعودی (پیشفرض) مرتب می کند.
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

    Poseidon پاسخ

    nice

    پارسا پاسخ

    لذت بردم،با تشکر از شما