بکندباز

متد ‎ceil()‎‎ در پایتون

مثال

گرد کردن اعداد اعشاری به نزدیک ترین عدد صحیح بزرگتر از آن:

# Import math library
import math

# Round a number upward to its  nearest integer
print(math.ceil(1.4))
print(math.ceil(5.3))
print(math.ceil(-5.3))
print(math.ceil(22.6))
print(math.ceil(10.0))

توضیحات

متد math.‎ceil()‎‎ یک عدد را به نزدیک ترین عدد صحیح بزرگتر از خود گرد می کند.

نکته: برای گرد کردن عدد به نزدیک ترین عدد صحیح کوچکتر از متد ‎math.floor()‎‎ استفاده می کنیم.

سینتکس

math.ceil(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. عددی که قرار است روند شود

جزئیات فنی

مقدار برگشتی: عددی از نوع int که عدد روند شده را نشان می دهد.
تغییرات: Python 3 با بالا : مقدار خروجی از نوع int است
Python 2.x : مقدار خروجی از نوع float است.

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*