بکندباز

تابع ‎hexdec()‎‎ در PHP

مثال

تبدیل هگزادسیمال به دسیمال:

<?php
echo hexdec("1e") . "<br>";
echo hexdec("a") . "<br>";
echo hexdec("11ff") . "<br>";
echo hexdec("cceeff");
?>

توضیحات

تابع ‎hexdec()‎‎ یک عدد هگزادسیمال را به عدد دسیمال تبدیل می کند.

نکته: برای تبدیل دسیمال به هگزادسیمال از تابع ‎dechex()‎‎ استفاده کنید.

سینتکس

hexdec(hex_string);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
hex_string اجباری. رشته ی عددی هگزادسیمال
 

 


تست آنلاین تابع ‎hexdec()‎‎

نتیجه:

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*