بکندباز

تابع ‎date_timestamp_set()‎ در PHP

مثال

تنظیم زمان و تاریخ بر اساس یک زمان عددی Unix :

<?php
$date=date_create();
date_timestamp_set($date,1371803321);
echo date_format($date,"U = Y-m-d H:i:s");
?>

توضیحات

تابع ‎date_timestamp_set()‎ زمان و تاریخ را بر اساس یک زمان عددی Unix که در ورودی می گیرد تنظیم می کند.

سینتکس

date_timestamp_set(object, unixtimestamp)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
object اجباری. یک شیء DateTime که با تابع ‎date_create()‎ ساخته شده است
unixtimestamp اجباری. زمان عددی Unix

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ