بکندباز

تابع ‎ftp_nb_continue()‎‎ در PHP

مثال

دانلود یک فایل از سرور، ادامه دادن فرایند دانلود در حالیکه عملیات دیگری انجام می شود:

<?php
// initiate download
$d = ftp_nb_get($ftp_conn, "local.txt", "server.txt", FTP_BINARY)

while ($d == FTP_MOREDATA)
  {
  // do whatever you want
  // continue downloading
  $d = ftp_nb_continue($ftp_conn);
  }

if ($d != FTP_FINISHED)
  {
  echo "Error downloading file.";
  exit(1);
  }

?>

توضیحات

تابع ‎ftp_nb_continue()‎ عملیات دریافت/ارسال فایل از سرور FTP را ادامه می دهد.

سینتکس

ftp_nb_continue(ftp_conn);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
ftp_conn اجباری. اتصال FTP

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*