بکندباز

متد ‎tanh()‎‎ در پایتون

مثال

محاسبه تانژانت هایپربولیک اعداد

# Import math Library
import math 

# Return the hyperbolic tangent of  different numbers
print(math.tanh(8))
print(math.tanh(1))
print(math.tanh(-6.2))

توضیحات

متد math.‎tanh()‎ تانژانت هایپربولیک یک عدد را محاسبه می کند.

سینتکس

math.tanh(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. عددی که می خواهیم تانژانت هایپربولیک آن را محاسبه کنیم

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی: مقداری از نوع float
ورژن پایتون: 1.4

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*